Zpět na přehled
Post Thumbnail

EU zahájila vyšetřování TikToku

Zákon o digitálních službách (EU Digital Services Act, DSA) platí v Evropské unii od 17. února. V souladu s nově platnou legislativou  EU oznámila, že spouští vlastní vyšetřování TikToku.

To se zaměří na tyto oblasti:

  • „Dodržování povinností týkajících se DSA v souvislosti s posuzováním a zmírňováním systémových rizik, pokud jde o skutečné nebo předvídatelné negativní účinky vyplývající z konstrukce systému TikTok, včetně algoritmických systémů, které mohou stimulovat závislostní chování a/nebo vytvářet tzv. „efekty králičí nory“. Takové posouzení je nutné, aby bylo možné čelit potenciálním rizikům pro výkon základního práva na tělesnou a duševní pohodu osoby, dodržování práv dítěte, jakož i jeho dopadu na procesy radikalizace…;
  • Dodržování povinností DSA zavést vhodná a přiměřená opatření k zajištění vysoké úrovně ochrany soukromí, bezpečnosti a zabezpečení nezletilých osob, zejména s ohledem na výchozí nastavení ochrany soukromí nezletilých osob v rámci návrhu a fungování jejich doporučovacích systémů;
  • Dodržování povinností DSA při poskytování prohledávatelného a spolehlivého úložiště reklam prezentovaných na TikToku; (a) opatření přijatá společností TikTok ke zvýšení transparentnosti její platformy. Šetření se týká podezření na nedostatky při poskytování přístupu výzkumným pracovníkům k veřejně přístupným údajům společnosti TikTok, jak ukládá článek 40 DSA.“