PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK E-PODNIKANI.CZ

Před užitím webových stránek e-podnikani.cz je potřeba se nejprve seznámit s těmito Podmínkami.

Tyto podmínky upravují užívání webových stránek www.e-podnikani.cz třetími osobami (uživateli), (dále jen „Podmínky“).

Vlastníkem a provozovatelem webových stránek e-podnikani.cz je Technická univerzita v Liberci, se sídlem Studentská 1402/2, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, která je oprávněna v souladu s právními předpisy k jejich šíření.

Jakékoliv další šíření obsahu webové stránky e-podnikani.cz pro jinou než osobní potřebu, zejména formou kopírování či dalšího zpracování bez předchozího písemného souhlasu Technické univerzity v Liberci jsou zakázány. Poruší-li takto uživatel webové stránky e-podnikani.cz tento zákaz a Technické univerzitě v Liberci tímto vznikne újma, vzniká Technické univerzitě v Liberci nárok na náhradu škody ve smyslu ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně další nároky dle příslušných právních předpisů.

Na webových stránkách e-podnikani.cz mohou být data, která jsou výsledkem činnosti třetích osob, které jsou jejich autory. Na tato data se aplikují platné právní předpisy, zejména nesmí být tento obsah šířen, kopírován či měněn. Společnost využívá grafické prvky, které jsou chráněny autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu tvůrců obsahu výslovně zakázáno.

Obsah webových stránek e-podnikani.cz je pouze informativního charakteru. Jejich provozováním Technická univerzita v Liberci neposkytuje kvalifikované marketingové či podnikatelské poradenství ve smyslu českých právních předpisů. Společnost neodpovídá za správnost či úplnost obsahu stránek e-podnikani.cz a z toho vyplývající jakékoliv újmy vzniklé v souvislosti s používáním webových stránek e-podnikani.cz.

Společnost si vyhrazuje právo kdykoliv, a to i bez předchozího upozornění měnit či odstraňovat obsah webové stránky e-podnikani.cz. Společnost dále nenese odpovědnost za obsah vytvořený uživateli jako komentář či příspěvek do diskuze a vyhrazuje si právo odstranit nevhodné komentáře.

PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jaké informace jsou shromažďovány?

Jsou shromažďovány informace uživatelů, kteří se zaregistrují na webových stránkách e-podnikani.cz nebo se přihlásí k odběru novinek. Účelem jejich zpracovávání je především:

  • zasílání elektronického newsletteru,
  • zřizování, kontrola a správa uživatelských účtů,
  • plnění všech povinností dle smluv uzavřených s uživateli a výkon a ochrana všech práv Technické univerzity v Liberci dle těchto smluv a dle zákona,
  • plnění zákonných povinností,
  • provádění analýz preferencí uživatelů a zobrazování obsahu,
  • analýza dat pro marketingové účely

Technická univerzita v Liberci shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údaje pouze ke stanovenému účelu a pouze v nezbytně nutném rozsahu pro naplnění tohoto účelu.

Technická univerzita v Liberci zpracovává a uchovává osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná k naplnění účelu jejich zpracovávání, nebo po dobu, na kterou uživatel poskytnul souhlas se zpracováváním svých osobních údajů.

Technická univerzita v Liberci může osobní údaje zpracovávat toliko na základě uděleného souhlasu uživatelů, a výjimkou zákonem předpokládaných situací, ve kterých se souhlas nevyžaduje. Jakmile pomine účel, pro který byly osobní údaje zpracovávány, nebo uplynula-li doba, na kterou byl poskytnut souhlas se zpracováním osobních údajů a po uplynutí skartačních lhůt, provede Technická univerzita v Liberci likvidaci osobních údajů.

Při registraci na webových stránkách e-podnikani.cz, může být uživatel v případě potřeby vyzván k zadání jména, příjmení, adresy a e-mailové adresy. Stránky však lze navštěvovat rovněž anonymně.

Osobní údaje uživatelů, ať už veřejné nebo soukromé, nebudou poskytnuty, zcizeny, směněny, přenášeny či jakkoli jinak sdělovány třetí osobě, bez výslovného souhlasu uživatele. E-mailová adresa, která byla uživatelem poskytnuta, může být použita k zasílání informací nebo dalším požadavkům či dotazům provozovatele.

Používá webová stránka e-podnikani.cz cookies?

Ano (Cookies jsou malé soubory, které se místo poskytovatele služeb přenáší do počítače uživatele přes webový prohlížeč a umožňují stránkám, nebo poskytovatelům služeb systému rozpoznat Váš prohlížeč a zachytit a pamatovat si určité informace). Cookies nepředstavují nebezpečí, neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů, mají však význam pro ochranu soukromí. E-podnikani.cz Cookies nepoužívá pro zjištění totožnosti uživatelů webových stránek.

e-podnikani.cz nebude sdělovat, obchodovat nebo jinak převádět na třetí osoby osobní údaje uživatelů vyjma osob, které zajištují provoz, vedení podnikání nebo údržbu webových stránek e-podnikani.cz. Osobní údaje uživatelů lze zveřejnit, pokud je jejich zveřejnění v souladu se zákonem nebo zákonem vynuceno nebo pokud je jejich zveřejnění nutné k ochraně bezpečnosti a práv jiných. Neosobní identifikační informace návštěvníka, mohou být poskytnuty jiným osobám k marketingovým či reklamním účelům.

Odkazy třetích stran

E-podnikani.cz může nabízet produkty nebo služby třetích stran, na webových stránkách e-podnikani.cz. Tyto aktivity (stránky) třetích stran jsou samostatné a nezávislé politiky ochrany osobních údajů webové stránky e-podnikani.cz. Společnost nenese žádnou odpovědnost za obsah a činnosti odkazovaných stránek.e-podnikani.cz se snaží chránit integritu webových stránek a jakákoliv zpětná vazba bude vítána.

Tyto zásady ochrany osobních údajů platí pouze pro informace shromažďované prostřednictvím internetové adresy e-podnikani.cz v režimu online, nikoliv však k informacím shromažďovaným v režimu offline.

Váš souhlas

Užíváním webových stránek e-podnikani.cz uživatel výslovně souhlasí s podmínkami jejich užívání a s jejími zásadami ochrany osobních údajů. Uživatel je oprávněn kdykoli svůj souhlas písemně odvolat na e-mailové adrese: info@e-podnikani.cz. Odvoláním souhlasu může být uživateli přerušeno poskytování služeb, které je s poskytnutím souhlasu přímo spojeno.

Jak zlepšit webové stránky e-podnikani.cz ?

Technická univerzita v Liberci se neustále snaží zlepšovat webové stránky e-podnikani.cz na základě informací a zpětné vazby od uživatelů.

Kontaktujte nás

Pokud se vyskytnou nějaké dotazy týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte nás pomocí níže uvedených kontaktních informací.

www.e-podnikani.cz
Technická univerzita v Liberci
Studentská 1402/2
Liberec
Česká republika
e-mail: info@e-podnikani.cz
tel.: +420 48535 2389