Nejste v tom sami

S onlinem se nás trápí víc


Naše průzkumy ukazují, že o rozvoj e-business strategie se pokouší 74% dotazovaných firem, avšak pouze 43% z nich je schopno tuto strategii realizovat.

Víte, kolik lidí denně navštíví Vaše webové stránky? Kolik z nich si přidá zboží do košíku, ale objednávku nedokončí? Co návštěvníci nejčastěji hledají na Vašem webu? Pokud si nedokážete zodpovědět tyto otázky, přicházíte o značné množství informací, které by mohly být užitečné pro Vaše podnikání. V současné době realizujeme dotazníková šetření zaměřená na hodnocení konkurenceschopnosti firmy v online prostředí, výzvy a překážky pro malé a střední podniky (MSP) snažící se začít podnikat online a experimentální výzkum zabývající se vnímáním online reklamy potenciálními zákazníky.

About Image

Online konkurenceschopnost

Toto dotazníkové šetření se zaměřuje na zhodnocení připravenosti firmy na elektronické podnikání a online marketing. Po zodpovězení krátkého dotazníku obdržíte skóre, na základě kterého budete schopni určit, jaké úrovně dosahujete.