Nenechte nic náhodě

České firmy se potýkají s nedostatkem ICT dovedností

Poptávka na trhu práce převyšuje současnou nabídku

Firmám chybí i základní ICT dovednosti potřebné pro tvorbu grafických materiálů,
správu sociálních sítí či webových stránek.

Podle průzkumu IPSOS pro AMSP ČR, pouze 48% firem hodnotí své digitální znalosti jako „dobré“. I proto sedm z deseti nových uchazečů přijímaných do malých firem musí prokázat slušné digitální znalosti. Za ty nejdůležitější považují drobní podnikatelé práci s webem (85 %), ovládání elektronické komunikace (81 %), práci na sociálních sítích (63 %). 10 % oslovených firem se vážně zajímá tzv. Big Data a 8 %. Plných 92 % podnikatelů považuje digitální znalosti za zásadní pro jejich růst. Podle indexu digitální ekonomiky a společnosti (DESI) Česká republika zaujímala v roce 2018 mezi 28 členskými státy EU 17. místo se skóre 54 bodů. Česká republika se tedy nachází ve skupině zemí se středně dobrými výsledky. Na druhou stranu se v porovnáním s předchozím rokem snížilo skóre České republiky, pokud jde o podíl specialistů v oboru informačních a komunikačních technologií (IKT). V ekonomice, kterou charakterizuje téměř plná zaměstnanost a vysoká poptávka po osobách s technickou kvalifikací, je čím dál těžší najít odborníky v oblasti IKT: 67 % podniků v roce 2017 uvádělo, že májí problém najít odborníky v oblasti IKT, což představuje druhý nejvyšší podíl v rámci EU a nárůst oproti 47 % v roce 2012.

Cílem projektu TJ02000206 Rozvoj dovedností nezbytných pro digitální transformaci podnikání je tento znalostní nedostatek snížit prostřednictvím 6 online kurzů zaměřených na Facebook, Instagram, Google Ads, Google Analytics, Grafiku a Data mining a rovněž prostřednictvím vzdělávací příručky Jak na digitální marketingovou strategii firmy.

Výzkumná část projektu byla realizována od března 2019 do února 2021 s podporou Technologické agentury ČR v rámci programu Zéta realizačním týmem z Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci. Cílem programu Zéta byla podpora aplikovaného výzkumu a zapojení mladých výzkumníků a studentů do aktivit propojujících výzkumné aktivity s tvorbou výstupů použitelných v praxi. Vzniklé kurzy a vzdělávací materiály jsou tedy výsledkem několika šetření mezi firmami, odborníky na online marketing a e-commerce, hodnocení online marketingových strategií vybraných internetových firem, analýzy faktorů vnějšího prostředí a v neposlední řadě také výsledkem vlastního testování nastavení online reklam na Facebooku, Instagramu a v sítích Google.

Realizace výzkumných aktivit i tvorba finálních výstupů projektu probíhaly pod odborným dohledem aplikačního garanta Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Aplikační garant po celou dobu trvání projektu poskytoval své odborné znalosti a zkušenosti, které pomohly nasměrovat jednotlivé průzkumy na oblasti, které jsou pro cílovou skupinu projektu, tedy malé a střední firmy, nejvíce problematické.

About Image

Základní údaje o projektu

Číslo projektu:TJ02000206
Název projektu: Rozvoj dovedností nezbytných pro digitální transformaci podnikání
Program: Program na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA
Doba trvání: březen 2019 - únor 2021
Náklady na projekt: 5 472 130 Kč
Aplikační garant: Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Řešitelský tým

 • Mentor: Ing. Petr Weinlich, Ph.D.
 • Řešitelka: Mgr. Tereza Semerádová, Ph.D.
 • Ing. Pavla Švermová, Ph.D.
 • Ing. Bc. Marián Lamr, Ph.D.
 • Ing. Mgr. Lenka Suková
 • Ing. Ladislava Míková
 • Ing. Michal Dostál
 • Ing. Miroslav Cimbora

Realizační tým

 • Bc. Tomáš Smolík
 • Bc. Adéla Frýbová
 • Bc. Vojtěch Láska
 • Bc. Lucie Holoubková
 • Anna Koťátková

Vyzkoušejte naše online kurzy


Zaregistrujte se!