Zpět na přehled
Post Thumbnail

Spolupracujeme s AMSP ČR

Díky projektu TJ02000206 Rozvoj dovedností nezbytných pro digitální transformaci podnikání podpořenému Technologickou agenturou ČR jsme navázali spolupráci s Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR. AMSP ČR ve zmiňovaném projektu figuruje jako aplikační garant. 

V rámci této role AMSP ČR poskytovalo cenné odborné poradentství, díky nemuž bylo možné výzkumná šetření zaměřit na cílovou skupinu projektu v podobě malých a středních firem a živnostníků. Rady AMSP ČR byly rovněž velice nápomocné při přípravě odborného obsahu online kurzů. Na základě konzultací se zástupci AMSP ČR bylo rozhodnuto, že kurzy budou koncipovány i pro naprosté začátečníky, aby cílové skupině uživatelů pomohly získat co největší samostatnost v oblasti elektronického podnikání a obchodování. 

Věříme, že díky spolupráci s AMSP ČR tento projekt, a především vzdělávací portál, splní svůj účel a pomohou cílové skupiny v podobě malých a středních podniků a živnostníků dosáhnout větší konkurenceschopnosti v online prostředí.