Zpět na přehled
Post Thumbnail

Ekonomická fakulta TUL pomáhá podnikům již delší dobu

Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci s podniky úzce spolupracuje již několik let. Fakulta v minulosti realizovala projekt na pomoc rodinným podnikům, jehož cílem bylo specifikovat rodinné podnikání jako nástroj rozvoje hospodářského a sociálního prostředí obcí se zaměřením na obce venkovského typu. Jako jeden z výstupů projektu vznikl znalostní systém hodnocení vitality rodinného podnikání.

Znalostní systém hodnocení  VITALITY rodinného podnikání nabízí pohled na vlastní firmu/farmu ze tří oblastí, a to právnické, manažerské a finanční. Důraz je  kladen na specifika rodinného podnikání. Současně systém poskytuje informace o socioekonomických ukazatelích obce pro doplnění znalostí o vnějším prostředí firmy a příklady dobré praxe rodinných firem/farem ve vazbě na vybrané odvětví.

Více informací o projektu se dozvíte ZDE.