Zpět na přehled
Post Thumbnail

Konec nejasností okolo genderu

Instagram postupně zavádí možnost doplnit do svého profilu preferované osobní zájméno, které má usnadnit oslovování. Uživatelé si tedy budou moci vybrat ze zájmen on/ona/oni.

Genderová problematika patří k velice citlivým tématům i pro sociální sítě. Není to kvůli tomu, že by sociální sítě nechtěli genderovou fluidnost akceptovat, ale spíše z praktických a technických důvodů. Vzhledem ke komplexnosti informací, které s pohlavím souvísí, a také vzhledem k osobní povaze těchto údajů, je nezbytné, aby upřesnění genderu prováděl uživatel a to pouze ve chvíli, kdy to považuje za vhodné. Sociální sítě tedy stojí před volbou, zda gender nijak nevymezovat, či zda zavést funkci umožňující vyjádřit všechny variace pohlaví.